Docs

Update account info

https://api.apifonica.com/v2/accounts/{accountSID}

Overview

To update account (subaccount) parameters, make the PUT request to /accounts/{accountSID} and specify new values for the parameters listed in the table below.

Parameters to update

Parameter
Description
name

Account name.

Alphanumeric string. The default value is {accountSID}.

status

Account status.

Either active or blocked. The default value is active.

Request example

The following cURL request demonstrates updating account status.

curl –X PUT https://api.apifonica.com/v2/accounts/{accountSID} \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
      "status": "blocked"
    }' \
-u {accountSID}:{authToken}

Response example

{
  "status_code": 200,
  "status_message": "OK",
  "uri": "/accounts/{accountSID}"
}

Odwiedzając naszą stronę, zgadzasz się na to, abyśmy wykorzystywali pliki cookies. Zachęcamy do przeczytania naszej Polityki cookies, która znajduje się tutaj.