Słowniczek sztucznej
inteligencji

Poznaj najważniejsze pojęcia ze świata voicebotów i sztucznej inteligencji z naszym słowniczkiem!

Słowa na A

Algorytm

Algorytm – ciąg czynności prowadzących do wykonania zadania i rozwiązania problemu. W dziedzinie sztucznej inteligencji algorytmy to instrukcje dla maszyny pokazujące jej, jak rozwiązać dany problem. Służą one do analizy danych i uczenia się na ich podstawie, by z zastosowaniem znalezionych wzorców generować modele używane do podejmowania decyzji.

Automatyczne rozpoznawanie mowy

Automatyczne rozpoznawanie mowy (automatic speech recognition, ASR) – to technologia, która pozwala na automatyczne rozpoznanie tego, co mówi człowiek, a następnie przekonwertowanie mowy na tekst, który może być zrozumiany przez maszynę i wykorzystany do dalszej analizy.
Słowa na B

Big data

Big data – duże zbiory zmiennych i różnorodnych danych, które można przetwarzać i analizować za pomocą sztucznej inteligencji, znajdując w nich prawidłowości oraz powtarzalne wzory i w ten sposób zyskując dostęp do nowej wiedzy. Dane te pochodzą z wielu źródeł, na przykład są wynikiem działań firm i instytucji lub rejestracji informacji geograficznych.
Słowa na C

Chatbot

Chatbot – automatyczny asystent tekstowy, korzystający z przetwarzania języka naturalnego i rozmawiający z człowiekiem w języku naturalnym. Wykorzystywany jest głównie w obsłudze klienta.
Słowa na D

Data science

Data science – jest to dziedzina, w ramach której stosuje się metody analizy danych pozwalające zmienić je w wartościową wiedzę. Data science bada istniejące prawidłowości w danych i powtarzające się wzory, aby sformułować wnioski. Osiągnięcia tej dziedziny przydają się na przykład do wsparcia diagnozowania chorób, analizy stanu rynku, przewidywania trendów czy określania przyszłych zmian klimatu.
Słowa na G

Generatywna sztuczna inteligencja

Generatywna sztuczna inteligencja (generative AI) – to rodzaj sztucznej inteligencji, która jest w stanie tworzyć różne treści – takie jak obrazy, muzyka, wideo czy tekst – na bazie danych, na których jest szkolona, zazwyczaj w odpowiedzi na zapytania użytkownika.

Generowanie języka naturalnego

Generowanie języka naturalnego (natural language generation, NLG) – to technologia, która umożliwia generowanie tekstów i komunikatów w języku naturalnym na bazie dostępnych danych. Stosowana jest między innymi przez chatboty i voiceboty i jest częścią szerszego pojęcia przetwarzania języka naturalnego.
Słowa na I

IVR

Data science – this is a field in which data analysis methods are used to turn them into valuable knowledge. Data science examines existing patterns in data and recurring patterns to formulate conclusions. Achievements in this field are useful, for example, in supporting the diagnosis of diseases, analyzing the state of the market, predicting trends or determining future climate changes.
Słowa na J

Język naturalny

Język naturalny – rządzący się regułami gramatycznymi język używany na co dzień przez ludzi do porozumiewania się. Jest zrozumiały, spójny i gramatycznie poprawny.
Słowa na K

Konwersacyjna sztuczna inteligencja

Konwersacyjna sztuczna inteligencja (conversational AI) – odmiana sztucznej inteligencji, która jest w stanie poprowadzić rozmowę głosową z człowiekiem w języku naturalnym. Narzędziem wykorzystującym konwersacyjną sztuczną inteligencję są voiceboty.
Słowa na P

Przetwarzanie języka naturalnego

Przetwarzanie języka naturalnego (natural language processing, NLP) – to możliwość rozumienia i generowania ludzkiego języka naturalnego – mówionego lub pisanego – przez program komputerowy. Aby analizować dane, maszyny korzystają z tak zwanego uczenia maszynowego, ucząc się na podstawie dostępnych danych i generalizując je, aby wyciągać wnioski – dzięki temu wciąż doskonalą swoje działanie. Przetwarzanie języka naturalnego stosowane jest w wielu dziedzinach, takich jak tłumaczenie maszynowe, analiza dokumentów tekstowych, tworzenie treści, podpowiedzi w wyszukiwarce i poczcie e-mail, działanie voicebotów i chatbotów oraz innych. Przeczytaj więcej o NLP.
Słowa na R

Robotyka

Robotyka – to dział sztucznej inteligencji zajmujący się sterowaniem ruchem maszyn, między innymi w przemyśle i rolnictwie.

Rozumienie języka naturalnego

Rozumienie języka naturalnego (natural language understanding, NLU) – to technologia będąca częścią przetwarzania języka naturalnego, umożliwiająca sztucznej inteligencji (w tym voicebotom i chatbotom) rozumienie intencji człowieka wypowiadającego się w języku naturalnym.
Słowa na S

Sieci neuronowe

Sieci neuronowe – sieci neuronowe są wykorzystywanymi w dziedzinie sztucznej inteligencji systemami obliczeniowymi z węzłami, które działają podobnie jak neurony w mózgu człowieka (tzw. sztuczne neurony). Dzięki algorytmom rozpoznają ukryte prawidłowości i relacje w danych, dzięki czemu mogą je analizować. Sieci neuronowe, podobnie jak ludzki umysł, z czasem coraz więcej się uczą.

Synteza mowy

Synteza mowy (text to speech, TTS) – to technologia umożliwiająca maszynom generowanie mowy na podstawie tekstu. Korzystają z niej voiceboty, które przetwarzają informacje przeznaczone dla człowieka na komunikat głosowy.

Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja (artificial intelligence, AI) – symulacja ludzkiej inteligencji przez maszyny. AI potrafi rozumieć, analizować i interpretować dane podobnie, jak ludzki mózg i uczy się w oparciu o uczenie maszynowe na podstawie nowych danych. Sztuczna inteligencja jest w stanie wykrywać zależności między informacjami, formułować wnioski i podejmować proste decyzje. Dowiedz sie więcej o AI w biznesie.
Słowa na U

Uczenie głębokie

Uczenie głębokie (deep learning) – uczenie głębokie jest dziedziną uczenia maszynowego. W jego ramach sztuczne sieci neuronowe, czyli algorytmy działające w podobny sposób do ludzkiego mózgu, uczą się na bazie dużych ilości danych. Uczenie głębokie pozwala konfigurować neurony w sieci neuronowej, czego wynikiem jest model potrafiący po przeszkoleniu przetwarzać nowe dane. Uczenie głębokie jest stosowane głównie do automatyzacji złożonych zadań analitycznych.

Uczenie maszynowe

Uczenie maszynowe (machine learning, ML) – to pojęcie z zakresu sztucznej inteligencji. Umożliwia ono komputerom uczenie się na podstawie danych i doświadczeń, a następnie stosowanie zdobytej wiedzy w odniesieniu do nowych danych.
Słowa na V

Voicebot

Voicebot – automatyczny asystent głosowy (inaczej bot głosowy), korzystający z przetwarzania języka naturalnego i rozmawiający z człowiekiem w języku naturalnym. Voiceboty stosowane są w wielu dziedzinach – takich jak obsługa klienta, rekrutacja czy reklama. Dowiedz się więcej o voicebotach.
Słowa na W

Widzenie komputerowe

Widzenie komputerowe (computer vision) – to rozpoznawanie obrazu przez maszynę w celu dalszego przetwarzania i analizowania. Stosowane jest w wielu dziedzinach, między innymi do analizy zdjęć lotniczych i satelitarnych, kontroli jakości w przemyśle i rolnictwie, obrazowania medycznego, śledzenia ruchu drogowego oraz wykrywania i identyfikacji twarzy.