Docs

Applications list

https://api.apifonica.com/v2/accounts/{accountSID}/applications

Overview

Make the GET request to /accounts/{accountSID}/applications to receive a list of all applications

Request example

curl –X GET https://api.apifonica.com/v2/accounts/{accountSID}/applications \
-u {accountSID}:{authToken}

Response example

{
 "limit": 20,
 "prev": null,
 "next": "https://api.apifonica.com/v2/accounts/{accountSID}/applications?next=239",
 "applications": [
 {
   "application_sid": "{applicationSID}",
   "controller": "http://mydomain.com/myapp.php",
   "method": "POST",
   "name": "Application1",
   "account_sid": "{accountSID}"
  },
  ...
  ]
}

Response parameters

Parameter
Description
limit

Number of returned entries per page.

The default and maximum value is 20.

prev

URI to the previous part of the list.

next

URI to the next part of the list.

applications

List of applications.

applications/application_sid

Unique application identifier.

applications/controller

URL which will be used to make a request for an XML controller file.

applications/method

Method used for Apifonica queries.

applications/name

Application name.

applications/account_sid

Unique account identifier to which application belongs.

Response filtering

To filter the response you can specify parameter values in your GET request.

Request example

curl –X GET https://api.apifonica.com/v2/accounts/{accountSID}/applications?account_sid={accountSID} \
-u {accountSID}:{authToken}

Filtering parameters

Parameter
Description
limit

A parameter describing how many records you want to return per page. The default and maximum value is 20.

application_sid

Unique application identifier.

name

Application name.

account_sid

Account identifier.

Odwiedzając naszą stronę, zgadzasz się na to, abyśmy wykorzystywali pliki cookies. Zachęcamy do przeczytania naszej Polityki cookies, która znajduje się tutaj.