Docs

Delete application

https://api.apifonica.com/v2/accounts/{accountSID}/applications/{applicationSID}

Overview

To delete an application, make the DELETE request to /accounts/{accountSID}/applications/{applicationSID}.

Request example

curl –X DELETE https://api.apifonica.com/v2/accounts/{accountSID}/applications/{applicationSID} \
-u {accountSID}:{authToken}

Response example

{
  "status_code": 204,
  "status_message": "NO CONTENT"
}

Odwiedzając naszą stronę, zgadzasz się na to, abyśmy wykorzystywali pliki cookies. Zachęcamy do przeczytania naszej Polityki cookies, która znajduje się tutaj.