Docs

Delete endpoint

https://api.apifonica.com/v2/accounts/{accountSID}/endpoints/{endpointSID}

Overview

To delete endpoint, make the DELETE request to /accounts/{accountSID}/endpoints/{endpointSID}.

Request example

curl –X DELETE https://api.apifonica.com/v2/accounts/{accountSID}/endpoints/{endpointSID} \
-u {accountSID}:{authToken}

Response example

{
  "status_code": 204,
  "status_message": "NO CONTENT",
}

Odwiedzając naszą stronę, zgadzasz się na to, abyśmy wykorzystywali pliki cookies. Zachęcamy do przeczytania naszej Polityki cookies, która znajduje się tutaj.