Docs

Delete trunks

https://api.apifonica.com/v2/accounts/{accountSID}/trunks/{trunkSID}

Overview

To delete trunks, make the DELETE request to /accounts/{accountSID}/trunks/{trunkSID}.

Request example

curl –X DELETE https://api.apifonica.com/v2/accounts/{accountSID}/trunks/{trunkSID} \
-u {accountSID}:{authToken}

Response example

{
  "status_code": 204,
  "status_message": "NO CONTENT",
}

Odwiedzając naszą stronę, zgadzasz się na to, abyśmy wykorzystywali pliki cookies. Zachęcamy do przeczytania naszej Polityki cookies, która znajduje się tutaj.