Docs

Get account info

https://api.apifonica.com/v2/accounts/{accountSID}

Overview

To retrieve information on account (subaccount), make the GET request to /accounts/{accountSID}.

Request examples

The following curl request demonstrates getting account details.

curl –X GET https://api.apifonica.com/v2/accounts/{accountSID} \
-u {accountSID}:{authToken}

Response example

{
  "account_sid":"{accountSID}",
  "name": "MyAccount",
  "status": "active",
  "token": "{authToken}",
  "created": "Wed, 27 May 2015 01:11:11 +0000",
  "updated": "Wed, 27 May 2015 01:12:11 +0000",
  "type": "master"
}

Response parameters

Parameter
Description
account_sid

Account identifier.

name

Account name.

Alphanumeric string.

status

Account status.

Either active or blocked.

token

Authentication token (account password).

created

Account (subaccount) creation date.

updated

The last updated date.

type

Account type.

Either master (main account) or slave (subaccount).

Odwiedzając naszą stronę, zgadzasz się na to, abyśmy wykorzystywali pliki cookies. Zachęcamy do przeczytania naszej Polityki cookies, która znajduje się tutaj.