Docs

Get current balance

https://api.apifonica.com/v2/accounts/{accountSID}/balance

Overview

To get the current balance value, make the GET request to the /accounts/{accountSID}/balance resource.

Request example

The following example demonstrates checking the balance.

curl –X GET https://api.apifonica.com/v2/accounts/{accountSID}/balance \
-u {accountSID}:{authToken}

Response example

{
  "balance": "146",
  "currency": "EUR",
  "payments_uri": "https://api.apifonica.com/v2/accounts/{accountSID}/balance/payments",
  "expenses_uri": "https://api.apifonica.com/v2/accounts/{accountSID}/balance/expenses",
  "numbers_uri": "https://api.apifonica.com/v2/accounts/{accountSID}/balance/numbers"
}

Response parameters

Parameter
Description
balance

The current balance value (in the currency specified in the currency parameter).

currency

Currency. By default, EUR.

payments_uri

URI to the balance top up history of this account.

expenses_uri

URI to the write-off history of this account.

numbers_uri

URI to the list of phone numbers being rented by this account.

Odwiedzając naszą stronę, zgadzasz się na to, abyśmy wykorzystywali pliki cookies. Zachęcamy do przeczytania naszej Polityki cookies, która znajduje się tutaj.