Docs

Get list of available countries

https://api.apifonica.com/v2/accounts/{accountSID}/availableNumbers

Overview

To get the list of available countries for specified account, make the GET request to /accounts/{accountSID}/availableNumbers.

Request example

The following example demonstrates getting a list of available countries for the account.

curl –X GET https://api.apifonica.com/v2/accounts/{accountSID}/availableNumbers \
-u {accountSID}:{authToken}

Response example

{
 "countries": [
  {
   "country_name": "Poland",
   "country_code": "PL"
  },
  ...
 ]
}

Response parameters

Parameter
Description
countries

List of countries where it is possible to rent a number for specified account.

countries/country_name

Full name of the country.

countries/country_code

Either country code according to ISO 3166-1 alpha-2 or "international".

Odwiedzając naszą stronę, zgadzasz się na to, abyśmy wykorzystywali pliki cookies. Zachęcamy do przeczytania naszej Polityki cookies, która znajduje się tutaj.