Docs

Get the list of endpoints

https://api.apifonica.com/v2/accounts/{accountSID}/endpoints

Overview

To get the list of endpoints you need to make a GET request to /accounts/{accountSID}/endpoints.

Request example

The following example demonstrates getting the list of endpoints.

Curl –X GET https://api.apifonica.com/v2/accounts/{accountSID}/endpoints \
-u {accountSid}:{authToken}

Response example

{
  "account_sid": "{accountSID}",
  "endpoint_sid": "{groupSID}",
  "name": "MyPBX",
  "created": "Fri, 19 May 2017 10:56:43 +0000",
  "updated": "Fri, 19 May 2017 10:56:43 +0000",
  "ip": "192.168.1.1"
}

Response parameters

Parameter
Description
account_sid

accountSID of the endpoint creator.

endpoint_sid

Endpoint unique identifier

name

Endpoint name.

created

Date and time when the endpoint was created.

updated

Date and time when the endpoint was updated.

ip

IP address of your PBX.

Odwiedzając naszą stronę, zgadzasz się na to, abyśmy wykorzystywali pliki cookies. Zachęcamy do przeczytania naszej Polityki cookies, która znajduje się tutaj.