Docs

Get the list of trunks

https://api.apifonica.com/v2/accounts/{accountSID}/trunks

Overview

To get the list of trunks you need to make a GET request to /accounts/{accountSID}/trunks.

Request example

The following example demonstrates getting the list of trunks.

Curl –X GET https://api.apifonica.com/v2/accounts/{accountSID}/trunks \
-u {accountSid}:{authToken}

Response example

{
  "account_sid": "{accountSID}",
  "trunk_sid": "{groupSID}",
  "name": "MyPBX",
  "created": "Fri, 19 May 2017 10:56:43 +0000",
  "updated": "Fri, 19 May 2017 10:56:43 +0000",
  "ip": "192.168.1.1"
}

Response parameters

Parameter
Description
account_sid

accountSID of the trunks creator.

trunk_sid

Trunks unique identifier

name

Trunks name.

created

Date and time when the trunks was created.

updated

Date and time when the trunks was updated.

ip

IP address of your PBX.

Odwiedzając naszą stronę, zgadzasz się na to, abyśmy wykorzystywali pliki cookies. Zachęcamy do przeczytania naszej Polityki cookies, która znajduje się tutaj.