Docs

Remove number from pool

https://api.apifonica.com/v2/accounts/{accountSid}/pools/{poolSid}/numbers/{number}

Remove a single number from the pool. Following number properties are reset to default values:

Parameter
Default Value
name
pool_sid
null
call_app_sid
default_call_app_sid

Note: call_inbound_mode and call_outbound_mode remain unchanged.

Request example:

curl –X DELETE https://api.apifonica.com/v2/accounts/{accountSID}/pools/{poolSid}/numbers/{number} \
-u {accountSID}:{authToken}

Response example:

{
    "status_code": 204,
    "status_message": "NO CONTENT"
}

Odwiedzając naszą stronę, zgadzasz się na to, abyśmy wykorzystywali pliki cookies. Zachęcamy do przeczytania naszej Polityki cookies, która znajduje się tutaj.