Docs

Stop renting phone number

https://api.apifonica.com/v2/accounts/{accountSID}/numbers/{numberSID}

Overview

To delete a number (discontinue rental of a phone number), make the DELETE request to /accounts/{accountSID}/numbers/{numberSID}.

Request example

The following cURL example demonstrates releasing the phone number.

curl –X DELETE https://api.apifonica.com/v2/accounts/{accountSID}/numbers/{numberSID} \
-u {accountSID}:{authToken}

Response example

{
  "status_code": 204,
  "status_message": "NO CONTENT"
}

Odwiedzając naszą stronę, zgadzasz się na to, abyśmy wykorzystywali pliki cookies. Zachęcamy do przeczytania naszej Polityki cookies, która znajduje się tutaj.