Nie tylko AI, czyli 10 trendów technologicznych dla biznesu w 2024 roku

Agnieszka Wiącek
Ogólne
03/01/2024

Właśnie rozpoczął się kolejny rok i jesteśmy pewni tylko jednego – niewątpliwie rozwój technologii będzie miał niemały wpływ na gospodarkę. Spróbujmy jednak zgadnąć, jakie trendy technologiczne dla biznesu będą w największym stopniu wpływały na model pracy i efektywność firm zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Niektóre z tych trendów technologicznych miały swój debiut już kilka lat temu, a w tym roku naszym zdaniem nastąpi kolejny etap ich rozwoju.

Trendy technologiczne 2024 – najważniejsze kierunki

Oto 10 wybranych trendów technologicznych na rok 2024. Warto zwrócić uwagę na ich wzajemne powiązania oraz duże znaczenie sztucznej inteligencji, która od kilku lat zadomawia się w kolejnych obszarach.

1. Dalszy rozwój generatywnej AI

Generatywna AI, czyli sztuczna inteligencja stosowana do tworzenia treści i grafiki, była głównym trendem technologicznym 2023 roku. Najważniejsze było to, że trafiła nie tylko do branżowych gigantów, ale zaczęła także pełnić istotną rolę w mniejszych, nawet jednoosobowych firmach.

W 2024 roku generatywna AI będzie stosowana do przetwarzania i integracji różnych typów danych, takich jak tekst, obraz i dźwięk, jak również tworzenia analiz, zarządzania projektami i kodowania. Podniesie się także jakość i trafność treści tworzonych przez AI, a jednocześnie prawdopodobnie nastąpią próby prawnego uregulowania związanych z tym kwestii, takich jak prawa autorskie, oznaczanie contentu tworzonego przy pomocy AI czy walka z fałszywymi informacjami.

2. Voiceboty w obsłudze telefonicznej

Voiceboty, czyli głosowi asystenci telefoniczni, są obecne na rynku już od kilku lat, jednak ich jakość rośnie z każdym rokiem. Współczesne voiceboty są w stanie rozumieć złożone intencje dzwoniącego, a dzięki integracji z rozwiązaniami takimi jak ChatGPT potrafią prowadzić jeszcze bardziej swobodne konwersacje. Rozwój voicebotów idzie w parze z rozwojem sztucznej inteligencji, na bazie której operują

Voiceboty coraz częściej wykorzystywane są do automatyzacji procesów obsługi klienta w firmach, stając się częścią większego trendu technologicznego, obejmującego automatyzację wszystkich działań biznesu. Przewiduje się, że liczba asystentów głosowych na świecie osiągnie w 2024 roku 8,4 miliarda (czyli więcej niż wynosi ludność świata), co oznacza podwojenie od czasu roku 2020, gdy liczba ta wyniosła 4,2 miliarda. Kolejnym krokiem będzie prawdopodobnie rozumienie przez voiceboty ludzkich emocji.

3. Branżowe platformy chmurowe

Rośnie znaczenie branżowych platform chmurowych, dzięki którym firmy będą dzieliły się danymi, by zwiększyć zyski sprzedając informacje, a jednocześnie skorzystać z wiedzy innych firm. Chmura branżowa oferuje specjalistyczne usługi i dane rozwiązujące problemy typowe dla danej branży.

Ta informacyjna ekonomia współdzielenia doprowadzi do ogólnego zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności sektorów gospodarki, a jednocześnie pomoże „odchudzić” wewnętrzną infrastrukturę poszczególnych firm o rozwiązania, które można znaleźć na platformie. Według danych z raportu PwC Polska „Chmura w biznesie, liderzy widzą wartość”, w 2023 roku 21% badanych firm rozważało przyjęcie branżowego rozwiązania chmurowego w ciągu kolejnych 12 miesięcy. To z pewnością jeden z ciekawszych trendów technologicznych w roku 2024.

4. Kompleksowa automatyzacja biznesu

Wprowadzanie automatyzacji do firmy to jeden z trendów technologicznych, które są z nami już od kilku lat, w 2024 roku nacisk jednak będzie położony na dwa aspekty: integrację biznesu z rozwiązaniami AI oraz konsolidację wszystkich procesów biznesowych pod jednym parasolem, którym może być na przykład nowoczesny system ERP, ale także inne rozwiązanie uszyte na miarę danej organizacji.

Kompleksowa automatyzacja nie tylko zwiększy efektywność firm, ale także pozwoli im łatwo skalować się i odpowiadać na wyzwania rynku. Będzie też stymulować innowacyjność: ludzie, odciążeni od wykonywania powtarzalnych zadań, będą mieli więcej przestrzeni na kreatywność. Dzięki dostępowi do dużej liczby danych wszystkie działy firmy będą mogły także operować na najnowszych informacjach, wymieniając się nimi w czasie rzeczywistym.

5. Analityka big data

Big data to duże zbiory danych generowanych przez biznes i inne źródła, które dzięki automatycznej analizie (z dużym udziałem sztucznej inteligencji) mogą przyczynić się do stworzenia wniosków wykorzystywanych do poprawienia działania firm. Już teraz są wykorzystywane przez firmy takie jak np. Netflix do polecania ludziom filmów na bazie historii ich oglądania czy Uber do planowania cennika i tras pojazdów na podstawie analizy popytu.

Zgodnie z badaniami Forrester, ilość nieustrukturyzowanych danych będących w posiadaniu firm podwoi się w roku 2024. Warto zauważyć, że dzięki generatywnej AI więcej osób na różnych szczeblach przedsiębiorstw będzie miało dostęp do wniosków płynących z tych danych, a z big data będą mogły korzystać także mniejsze firmy. Generatywna AI będzie także w stanie tworzyć nowe treści na podstawie już istniejących zbiorów danych. W ten sposób dwa różne trendy technologiczne – w połączeniu – tworzą nową jakość. 

6. Podejmowanie decyzji dzięki AI

Sztuczna inteligencja, mając dostęp do wspomnianych danych, będzie także wsparciem dla menedżerów w podejmowaniu decyzji biznesowych. Te decyzje będą mogły być podejmowane szybciej (komputer jest w stanie przetworzyć miliony dostępnych informacji w krótkim czasie i zaproponować wnioski) oraz bardziej obiektywnie – nie tylko w oparciu o doświadczenie i intuicję człowieka, ale także na bazie twardych danych. Będzie to jednak możliwe tylko pod warunkiem zrozumienia szerszego kontekstu kulturowego, etycznego i społecznego, który dostępny jest dla człowieka, ponieważ trendów technologicznych nie można oceniać w oderwaniu od doświadczenia ludzkiego.

AI pomoże na przykład przeanalizować dane rynkowe, aby przewidzieć potencjał czy zasugerować cenę nowego produktu, uporządkuje chaotyczne informacje w klarowne kategorie pomagające podjąć decyzję albo oceni wszystkie czynniki ryzyka w określonym projekcie.

7. Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo jest jednym z trendów technologicznych, które z każdym rokiem stają się coraz ważniejsze, w 2024 jednak będzie ono szczególnie istotne ze względu na nowe potężne zagrożenia związane z rozwojem sztucznej inteligencji, takie jak fałszywe informacje, nowe typy oszustw czy deepfake’i. Paradoksalnie, to właśnie AI może być najlepszą obroną przed atakami – analizując miliony informacji i wykrywając w nich nieprawidłowościami, jest w stanie wychwycić i zareagować na zagrożenia szybciej niż człowiek.

Cyberbezpieczeństwo należy potraktować bardziej kompleksowo, niż dotychczas. W raporcie Gartner Top Strategic Technology Trends 2024 mówi się o koncepcji zarządzania ciągłym narażeniem na zagrożenia, co obejmuje nie tylko nieustanne wykrywanie i diagnozowanie, ale także przewidywanie przyszłych cyberzagrożeń.

8. Rozwój IoT

Wartość rynku IoT, czyli internetu rzeczy – inteligentnych urządzeń korzystających z internetu i zaawansowanych technologii – wzrośnie w 2024 roku do 19,2 miliarda podłączonych urządzeń.

Internet of Things zyskuje znaczenie w takich obszarach, jak produkcja, logistyka, rolnictwo i zdrowie, ale także wiele firm z innych sektorów wykorzystuje te technologie, by zwiększyć skuteczność działań – analizując dane produkcyjne, automatyzując procesy biznesowe czy tworząc nowe usługi i produkty.

IoT to także zyskujące popularność inteligentne domy, które dostosowują się do zindywidualizowanych potrzeb swoich użytkowników oraz szereg urządzeń miejskich, służących na przykład do zarządzania ruchem, monitorowania pogody czy zapewniania bezpieczeństwa. Najważniejszą nadchodzącą zmianą jest wzbogacenie tego ekosystemu o rozwiązania AI, pozwalające jeszcze bardziej go usprawnić.

9. Metaverse

Metaverse jest wirtualnym odpowiednikiem świata realnego i przestrzenią, w której mogą działać firmy, sprzedając wirtualne przedmioty i posługując się wirtualną walutą. Choć ten trend technologiczny od kilku lat powoli się rozwija, zgodnie z przewidywaniami Bloomberg Intelligence, rynek ten osiągnie wartość 800 miliardów dolarów w 2024 roku.

Metaverse jest miejscem, gdzie wykorzystywane są głośne technologie ostatnich lat, takie jak NFT, rozszerzona rzeczywistość czy blockchain. Najbardziej prawdopodobne możliwości jego wykorzystania obejmują sprzedaż i wymianę wirtualnych dzieł sztuki, zespołowe planowanie przestrzeni miejskiej, integrację ze sztuczną inteligencją (w tym zastosowanie wirtualnych asystentów oraz treści tworzonych przez AI), personalizację doświadczenia użytkownika oraz grywalizację.

10. Rozproszone zespoły

Ten trend technologiczny ma swoje korzenie w czasach pandemii, kiedy zaczęliśmy pracować z domów. Praca zdalna, mimo wyzwań komunikacyjnych, udowodniła jednak swoją największą zaletę – model taki pozwala budować zespoły w oparciu o dużo szerszą bazę talentów, niż w przypadku tradycyjnych firm stacjonarnych. W taki sposób powstają zespoły rozproszone, dla których głównym spoiwem współpracy jest nowoczesna technologia.

W 2024 technologie wspierające niestacjonarne zespoły będą nadal się rozwijać, obejmując coraz lepsze komunikatory, bardziej dostępne technologie chmurowe, stabilniejszy internet i kolaboracyjne narzędzia internetowe przeznaczone dla różnych funkcji przedsiębiorstwa. Wyzwaniem na ten rok jest połączenie tych narzędzi w spójny ekosystem, który będzie możliwie wiernie symulował prawdziwą współpracę na żywo, jednocześnie dając dostęp do bogatych zasobów informacyjnych dzielonych przez zespół. 

Trendy technologiczne 2024 – podsumowanie

Trendy technologiczne nie istnieją w próżni – różne zjawiska i technologie mają ze sobą wiele wspólnego, na przykład big data może zostać jeszcze lepiej wykorzystane dzięki generatywnej AI, a platformy chmurowe stają się częścią oprogramowania wykorzystywanego w zarządzaniu rozproszonymi zespołami.

Znaczenie sztucznej inteligencji jest motywem, który przez cały czas się przewija i można go określić mianem metatrendu, wpływającego na większość trendów technologicznych.

Chcemy jednak zwrócić uwagę na następującą kwestię: możliwości technologii już dziś są kolosalne, najważniejsze jest jednak jej odpowiednie wykorzystanie i adopcja przez firmy – tak, żeby całe to bogactwo możliwości przełożyło się na faktyczne korzyści dla biznesu.

Tak więc rozwój trendów technologicznych 2024 będzie zależał nie tylko od stopnia złożoności samej technologii, ale także prostoty i intuicyjności korzystania z jej owoców i tego, jak szybko trafi do szerszego grona odbiorców.

Jeśli chcesz zrobić pierwszy krok w kierunku automatyzacji procesów komunikacji w swojej firmie, dowiedz się więcej o potencjale naszego opartego o AI voicebota, który pozwala zmniejszyć koszty, odciążyć pracowników i błyskawicznie dotrzeć do tysięcy klientów.

Zainteresował Cię nasz voicebot?
Odkryj, jak działa i sprawdź korzyści

Może zainteresuje Cię także: